You are here:  / Biznes i Finanse / Podzial wtorny

Podzial wtorny

Wtórny podział dochodu narodowego, tzn. redystrybucja dochodów pierwotnych, jest związany z koniecznością istnienia sfery nieprodukcyjnej oraz istnienia państwa, jego instytucji, a także wydatków na tzw. spożycie zbiorowe, opiekę społeczną itp. W gospodarce socjalistycznej dodatkowym czynnikiem jest także to, iż państwo pełni funkcje redystrybutora znacznej części środków przeznaczonych na inwestycje. Podział wtórny składa się z trzech głównych segmentów, a stąd i trzech głównych kanałów, co wiąże się z istnieniem trzech podstawowych podmiotów gospodarujących. Pierwszy ? to dochody nieprodukcyjnych instytucji gospodarczych, czerpane głównie z przedsiębiorstw sfery materialnej. Drugi ? to dochody przedsiębiorstw i instytucji oraz innych jednostek świadczących usługi niematerialne dla ludności; ich źródłem są dochody osobiste pracowników sfery materialnej oraz osobiste dochody właścicieli środków produkcji. Trzeci ? to dochody państwa czerpane z dochodów wszystkich przedsiębiorstw oraz wszystkich grup ludności. Te trzy główne części dochodów z podziału wtórnego staja się jednocześnie wydatkami na płace pracowników sfery niematerialnej oraz na inne cele.

Podobne artykuły tematyczne o architekturze: