You are here:  / Biznes i Finanse / Inflacja roczna – kiedy.

Inflacja roczna – kiedy.

Inflacja roczna – kiedy.

Kiedy mamy do czynienia z inflacją roczną ? Biorąc pod uwagę nasz poprzedni przykład jeśli cena mleka w grudniu roku dwa tysiące trzynastego wynosi pięć złotych , a w grudniu roku dwa tysiące piętnastego wynosi sześć złotych , to dzieląc cenę z grudnia roku dwa tysiące piętnastego przez cenę z roku dwa tysiące czternastego otrzymujemy poziom inflacji na poziomie dwudziestu procent. Co w przypadku gdy mamy do czynienia z bardziej realną sytuacją , gdzie przeciętny człowiek potrzebuje do życia dwóch lub więcej dóbr – dajmy na to mleka oraz sera. W takich przypadkach statystycy starają się zorientować w jakich proporcjach przeciętny człowiek spożywa obydwa dobra. Jeśli statystycy dojdą do wniosku , że przeciętny człowiek na jeden litr mleka spożywa dwa kilo sera , to mamy wtedy do czynienia z tak zwanym koszykiem inflacyjnym. W przypadku liczenia inflacji rocznej bierze się pod uwagę cenę jednego litra mleka zsumowaną z ceną dwóch kilogramów sera i porównuje się ją z zsumowaną ceną jednego litra mleka z dwoma kilogramami sera dzieląc wartość późniejszą przez wcześniejszą.

Podobne artykuły tematyczne o architekturze: