You are here:  / Biznes i Finanse / Finansowanie działalności gospodarczej – kredyt bankowy.

Finansowanie działalności gospodarczej – kredyt bankowy.

Finansowanie działalności gospodarczej – kredyt bankowy.

Najbardziej popularną formą inwestowania w emerytury na świecie jest inwestowanie w nie za pomocą funduszy emerytalnych. Inwestowanie w fundusze emerytalne ma nad innymi formami inwestowania taką przewagę , iż nie dość , że inwestowaniem w jednostki funduszy emerytalnych zajmują się fachowcy , to jeszcze fundusze emerytalne w odróżnieniu od innych form inwestowania w emerytury mogą liczyć na liczne ulgi podatkowe które są przyznawane osobom oszczędzającym. Poważną wadą funduszy inwestycyjnych jest fakt iż większość gotówki jest inwestowana w instrumenty rynków finansowych. Tak więc można śmiało powiedzieć , że inwestujemy w elementy czysto spekulacyjne. Nie mniej w tych czasach większość inwestycji przeprowadzanych jest w podobny sposób. Bardzo dobrym pomysłem na inwestowanie w swoją przyszłą emeryturę jest inwestowanie w akcje. Wiele opracowań powstałych w wyniku analizy danych historycznych na rynku akcji pokazało jasno , że nie ma w długim terminie lepszego pomysłu na inwestycje niż akcje.Warto wiedzieć , że mimo iż kredyt bankowy jest bez wątpienia najbardziej popularną formą finansowania inwestycji przez firmy nie jest na pewno to jedyna możliwość jaką mają firmy chcące się rozwijać. Mimo , iż nasz rynek finansowy nie jest tak rozwinięty jak rynki finansowe w Europie typu Francja , czy też Niemczy bez wątpienia i w Polsce mamy dosyć szeroki wybór pozyskania kapitału. Jednym ciekawszych form finansowania rozwoju firm jest bez wątpienia Giełda Papierów Wartościowych. Warto wiedzieć , że debiutując na giełdzie nie tylko możemy pozyskać dodatkowy kapitał dla naszej firmy , ale również drastycznie wzrasta nasza wiarygodność na rynkach – gdyż jako spółka publiczna jesteśmy obowiązani do publikowania szczegółowych raportów finansowych.
Na pewno kredyt bankowy może być dobrym czynnikiem powodującym rozwój firmy , ale według wielu fachowców należy się bardzo mocno zastanowić się zanim postanowimy wziąć taki kredyt na rozpoczęcie działalności gospodarczej – czy jako wkładu bezpośredniego czy też jako żyranci.

Podobne artykuły tematyczne o architekturze: