You are here:  / Wynajem mieszkania międzyrzecz / Budownictwo kubaturowe

Budownictwo kubaturowe

Rola budownictwa kubaturowego

Budownictwo z czasem podzieliło się na dwa podstawowe typy: budownictwo liniowe oraz tzw. budownictwo kubaturowe. Budownictwo liniowe obejmuje wykonawstwo obiektów budownictwa komunikacyjnego (takich jak: drogi, linie kolejowe i mosty) oraz innych budowli, w których główny nacisk kładzie się na ich długość. Obiekty te zlecane są zwykle przez organy państwowe. W zależności od obszaru, jakiego dotyczy projekt, działania podejmują odpowiednie, wyznaczone do tego, władze. Koncept może odnosić się do zabudowania większej powierzchni kraju, województwa lub pojedynczego regionu.
Budowle kubaturowe to nieruchomości mieszkalne (domy jednorodzinne, wielorodzinne i zbiorowe) oraz obiekty użyteczności publicznej, takie jak: hotele, szkoły, centra handlowe oraz szpitale. Mogą należeć do nich także budowle przemysłowe, na przykład: hale produkcyjne, wszelkiego rodzaju warsztaty, magazyny czy też odrębne pomieszczenia socjalne.
W przypadku obiektów kubaturowych można wskazać co najmniej kilku zleceniodawców. Do najczęstszych należą inwestorzy, czyli deweloperzy, chcący pozyskać klientów. Zlecają oni wykonanie obiektów w celach sprzedaży lub wynajmu. Innym zleceniodawcą mogą być również organy państwowe. Osoba prywatna także może zbudować posiadłość (jak na przykład dom jednorodzinny czy obiekt gospodarczy na własnej działce) ze swojej inicjatywy. Budownictwo kubaturowe pełni ogromną rolę we współczesnym świecie. Bez niego trudno wyobrazić sobie sprawne funkcjonowanie rozwijającego się państwa.

Podobne artykuły tematyczne o architekturze: