You are here:  / Biznes i Finanse / Poziom cen

Poziom cen

Poziom cen
1 vote, 10.00 avg. rating (87% score)

Istotną rolę w poziomie zamożności odgrywa poziom cen, wysokość cen konkretnych dóbr oraz tendencje ich zmian. Współczesną gospodarkę cechuje tendencja do wzrostu cen. Jednakże nie wszystkie ceny rosną w jednakowym stopniu. Przy zróżnicowanej strukturze budżetów rodzinnych wpływa to oczywiście na poziom realnych dochodów. Przy wzroście dochodów (płac) nominalnych wyższym od przeciętnego wzrostu cen dochody realne rodzin, które nabywały znaczna część dóbr o mniejszym wzroście cen, wzrosną w większym stopniu, niż dochody rodzin, które wydawały znaczną cześć dochodów na zakup dóbr o większym od przeciętnego wzroście cen. Zmiany poziomu cen, ich tendencje do wzrostu bądź ? jak niegdyś ? spadku determinują konieczność wyodrębnienia kategorii płacy nominalnej oraz płacy realnej. Płaca nominalna jest to suma pieniężnego wynagrodzenia za pracę. Płaca realna jest to suma dóbr i usług, która można nabyć za daną płacę nominalną. To samo dotyczy kategorii: dochód nominalny i dochód realny; kategorie te odniesione ‚do dochodów rodzin pracowniczych .obejmują płace oraz inne wynagrodzenia i dochody (np. z działki pracowniczej, odsetki od oszczędności, zasiłki rodzinne). Poziom ipłacy realnej, a także dochodów rodzin zmienia się wprost proporcjonalnie do zmian wysokości płacy nominalnej i odwrotnie proporcjonalnie do zmian wysokości kosztów utrzymania, które zależą przede wszystkim od zmian poziomu cen. Jeśli przeto płaca nominalna wzrośnie, lecz w jeszcze wyższym stopniu wzrosną koszty utrzymania ? to płaca realna ulegnie obniżeniu.

Podobne artykuły tematyczne o architekturze: