You are here:  / Nieruchomości i Budownictwo / Pojęcie nieruchomości

Pojęcie nieruchomości

Pojęcie nieruchomości
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Czasem bywa tak, że najtrudniejsze do wyjaśnienia jest to, co w zasadzie jest najprostsze. Podobnie jest w przypadku określeń: architektura, lub nieruchomości. Co więc należy do nieruchomości? Nieruchomości, to części trwałe, a więc części powierzchni ziemskiej, czyli grunt. Ale również budynki trwałe, które są z gruntem związane, lub części tych budynków stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności. Wszelkiego rodzaju nieruchomości posiadają zapis w księgach wieczystych spoczywających w archiwach sądowych. Według prawa polskiego zawartego w Kodeksie  Cywilnym mamy trzy rodzaje nieruchomości. Są to nieruchomości gruntowe, czyli powierzchnie ziemskie stanowiące odrębną własność. Następnym rodzajem są nieruchomości budowlane, a więc budynki trwałe związane z gruntem oraz nieruchomości lokalowe stanowiące odrębną od gruntu własność. Jednak według prawa w Polsce najważniejsze są nieruchomości gruntowe. Na ich terenie znajdują nie powierzchnie ziemskie, nieruchomości leśne, budynki, urządzenia, rośliny.

Podobne artykuły tematyczne o architekturze: