You are here:  / Nieruchomości i Budownictwo / Odwrócony kredyt hipoteczny bez ograniczeń wiekowych.

Odwrócony kredyt hipoteczny bez ograniczeń wiekowych.

Odwrócony kredyt hipoteczny bez ograniczeń wiekowych.
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Ministerstwo Finansów, w założeniach do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym przewiduje, że z takiego kredytu będzie mógł skorzystać każdy , a nie tylko osoby starsze. Co więcej, kredyt będzie można spłacić przed terminem, a także odstąpić od umowy.

Założenia powstały w wyniku uzgodnień z innymi resortami, Związkiem Banków Polskich, Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową. Odwrócony kredyt hipoteczny to propozycja dedykowana głownie seniorom, którzy chcieliby powiększyć swoją emeryturę. Będą mogły z niej skorzystać osoby będące właścicielami domu lub mieszkania. Bank udzieli im kredytu, którego zabezpieczeniem będzie hipoteka ustanowiona na danej nieruchomości. Najpierw jednak sprawdzi, czy nieruchomość nie jest już zabezpieczeniem innego kredytu. Bank, w zależności od decyzji samego klienta, wypłacałby kwotę kredytu jednorazowo lub dożywotnio w postaci renty hipotecznej. Uzyskaną gotówkę kredytobiorca będzie mógł przeznaczyć na dowolny cel. Osoby, które zaciągną odwrócony kredyt hipoteczny, pozostają właścicielami danej nieruchomości do końca swojego życia, bez konieczności spłaty kredytu. Przez ten czas muszą jednak dbać o nieruchomość oraz ubezpieczyć ją od zdarzeń losowych. Nie powinny także zalegać z opłatami i podatkiem od nieruchomości. W razie problemów, bank będzie musiał wyznaczyć kredytobiorcy termin na uregulowanie niezałatwionych spraw, ale nie krótszy niż 30 dni.

Prawo do nieruchomości zostanie przeniesione na bank dopiero po śmierci kredytobiorcy. Jeśli spadkobiercy w ciągu roku spłacą odwrócony kredyt hipoteczny, zachowają prawo do nieruchomości. W przeciwnym wypadku, bank przejmie własność nieruchomości. Będzie jednak musiał wypłacić spadkobiercom różnicę pomiędzy wartością kredytu pozostałą do spłaty a wartością nieruchomości. W początkowej wersji projekt ustawy zakładał, że odwrócony kredyt hipoteczny będą mogły zaciągać tylko osoby starsze, w wieku ok. 60 lat. W wyniku konsultacji odstąpiono od tego warunku. Usługa będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy nieruchomości, bez względu na wiek. Wprowadzono również możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. Klient nie ponosiłby kosztów związanych z odstąpieniem od umowy kredytowej, ale musiałby spłacić odsetki za okres od dnia przekazania kredytu do dnia jego spłaty. Kredytobiorca będzie mógł także spłacić zadłużenie przed terminem, w każdym momencie, a bank nie będzie mógł żądać z tego tytułu prowizji. Klient nie płaciłby więc oprocentowania, prowizji i opłat za okres po spłacie kredytu. Ponieważ usługa odwróconego kredytu hipotecznego kierowana jest głównie do seniorów, którzy mogą mieć problemy z wyborem odpowiedniej oferty, ustawa nakładałaby na banki obowiązek dokładnego informowania o warunkach kredytu. Dlatego musiałyby one wypełniać jednolity arkusz informacyjny. Taki odwrócony kredyt hipoteczny jest bardzo znany w Stanach Zjednoczonych, gdzie cieszy się sporym powodzeniem. Oferowany jest także w niektórych państwach UE, np. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Holandii, Finlandii, Szwecji, Hiszpanii, Włoszech a także na Węgrzech.

Podobne artykuły tematyczne o architekturze: