You are here:  / Wynajem mieszkania międzyrzecz / nieruchomosci miedzyrzecz lubuskie

nieruchomosci miedzyrzecz lubuskie

nieruchomosci miedzyrzecz lubuskie
1 vote, 9.00 avg. rating (82% score)

Architekt wnętrz  (3)W polskim prawie własność stanowić mogą dobra ruchome i nieruchome. Do dóbr nieruchomych zaliczane są nieruchomości gruntowe, nieruchomości budowlane i lokalowe. Bywa, że architektura jest zwartą całością i nie posiada odrębnych aktów prawnych. W takiej sytuacji większe, a nawet mniejsze nieruchomości wymagają czasem rozgraniczenia. Rozgraniczać można nie tylko grunt, ale również nieruchomości znajdujące się na powierzchni gruntowej. Gdy powstały kwestie sporne, lub inna sytuacja tego wymaga, to wówczas zadanie rozgraniczenia polega na ustaleniu prawnym granicy. Zasady dotyczące tej procedury zawarte są w Kodeksie Cywilnym. Ustala się wówczas przebieg granicy nieruchomości, czyli to, jak daleko sięga prawo własności przysługujące danej osobie. O specyfice postępowania rozgraniczającego decydują dwie fazy: administracyjna i sądowa. Faza administracyjna jest obowiązkowa i otwiera ją złożenie podania do wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta. W fazie sądowej odbywa się postępowanie sądowe, którego końcowym etapem jest wydanie postanowienia w powyższej sprawie.

Podobne artykuły tematyczne o architekturze: